facebook.png instagram.png

Logo.png

Vår förskola

Vi vill skapa en förskola med mycket utevistelse och en lugn och trygg miljö som ger bra förutsättningar för lärande. Vi vill också att barnen ska få utveckla sin kreativitet, sitt språk, och sin fantasi genom musik, teater och rörelse. I verksamheten delas barnen in i mindre grupper och i varje grupp finns både förskollärare och barnskötare.

Naturstationer har byggts upp ute i skogen runt förskolan där det finns möjlighet att sitta ner och laga mat samt bedriva en del undervisning. I vår pedagogiska grundsyn, utgår vi ifrån barnen i allt lärande. Vi vill skapa ett lustfyllt lärande i inspirerande miljöer, både inne och ute. Detta leder till en skapande verksamhet. Vi vill gärna synliggöra barnens utveckling och läroprocesser genom pedagogisk dokumentation. Förskolans dokumentation görs över en plattform som heter Pluttra. Ett enkelt sätt för föräldrarna att vara närmare barnens vardag och följa deras lärande, samspel och utveckling.

Mycket av arbetet i den dagliga verksamheten handlar också om att stimulera barnens sociala och språkliga utveckling samt att deras lust, nyfikenhet och intresse för lärande ska tillvaratas. Vi ger barnet tid till att uttrycka sig och lyssnar på vad de har att förmedla. Barnens trygghet är viktig.

Strävan i vår verksamhet, tillsammans med pedagogerna och föräldrarna, är att göra tiden på förskolan till en så trygg och inspirerande period som möjligt för barnen. Vi vill att förskolan ska vara med och väcka lusten för att forska/lära om allt som finns runt omkring dem. De sex första åren i barnens liv är betydelsefulla för allt lärande och det måste vi förvalta på allra bästa sätt.

ANSLAGSTAVLA

STÖTTA GÄRNA VÅRT ARBETE - BLI MEDLEM! Medlem i föreningen blir man genom att sätta in 50 kr/person eller 150 kr/familj på bg 794-9852 (uppge namn och ev. mejladress) eller genom att betala avgiften i Andersson Lanthandel.