facebook.png instagram.png

Logo.png

Vårt fritids

På vårt fritids följer vi skolan/förskolans UTE-profil samt följer och hämtar inspiration från läroplanen för skolan och fritidshemmet. Vi har planerade aktiviteter och måltider ute minst en gång i veckan. Utöver det är vi ute en stund varje dag på fritids. Vi har en grovplanering med återkommande innehåll för veckans olika dagar. Detta för att barnen ska känna sig trygga med vad som händer just den dagen. Våra aktiviteter är bl.a läxhjälp, bakning, stillasittande lek, rörelselekar och äventyrsdag. På äventyrsdagen är vi ofta i skogen där vi har ett eget ställe för fritids. Vi gör olika samarbetsövningar, leker lekar, upptäcker saker i naturen och fixar mellis. Trygghet, gemenskap och upplevelse är några ledord vi har när vi planerar våra aktiviteter.

Ibland delar vi gruppen i äldre och yngre barn. Vi tror det är viktigt för de äldre att få känna sig lite större och att de yngre får lov att vara små. De barn som går i årskurs 4-6 vill gärna var mer självständiga vilket vi tillåter under vuxens insyn. Vi tror det är viktigt att de får börja ta ansvar vilket vi tränar genom att de får egna projekt att genomföra och ibland leda aktiviteten för de yngre barnen.

Öppettiderna för fritids är detsamma som för förskolan, kl. 06.00 – 18.00, med undantag för tiden då barnen är i skolan. Vid de tillfällen då gruppen är liten kan sammanslagning ske med förskolan. På loven är det fritids hela dagarna för de barn som behöver det.

ANSLAGSTAVLA

STÖTTA GÄRNA VÅRT ARBETE - BLI MEDLEM! Medlem i föreningen blir man genom att sätta in 50 kr/person eller 150 kr/familj på bg 794-9852 (uppge namn och ev. mejladress) eller genom att betala avgiften i Andersson Lanthandel.