facebook.png instagram.png

Logo.png

Kontakt

ADRESS

Rickarums skola
Rickarums byväg 108
298 92 Tollarp

TELEFONNUMMER

Från och med vecka 12-2018 är det följande nummer som gäller för att få tag på olika avdelningar/personer:

Jordugglorna                        0768-914407

Pärlugglorna                         0723-778891

Kattugglorna                        0723-778770

Fritids/åk 4-6                       0729-739752

Skolskjuts/ åk F-3                0731-517362

”Admin” Maria                    0721-609967

Rektor Helena                      0731-404232

Orförande Anna-Karin        0731-402280

  • Vid sjukanmälan, justering av tider e.t.c kontaktar ni den avdelning som är berörd.

  • Vid frågor om allmänna regler, avgifter mm. kontaktar ni Maria

  • Övergripande frågor om verksamheten kontaktar ni Helena

  • Klagomål eller andra saker som gäller vår huvudman kontaktar ni Anna-Karin.

Ni som har syskon som går på olika avdelningar/fritids ombeds att meddela båda avd./fritids vid schemaändringar/sjukdom/extra ledighet.

Det gamla numret till förskolan kommer att upphöra i och med detta.

MEJLADRESSER

forskola@rickarumsskola.se 
fritids@rickarumsskola.se 
skola@rickrumsskola.se
 
Tf Förskolechef: Helena Djurhed
rektor@rickarumsskola.se
 
Förskollärare: Emelie Hildinggren
Förskollärare: Sofie Jerlinder
Förskollärare: Zara Oscarsson
Förskollärare: Aleksandra Sjörén
Barnskötare: Camilla Hult
Barnskötare: Emelie Nilsson
Barnskötare: Clara Olbers
Barnskötare: Tomasz Chybicka
Assistent: Samuel Olbers
Assistent/barnskötare: Emelie Larsson
 
Husmor: Ann-Christin Johansson
Vaktmästare: Anna Chybicka
Städning: Sara Lovén
Städning Vikarie: Agnes Börjesson
 
Rektor/specialpedagog: Helena Djurhed
rektor@rickarumsskola.se
 
Lärare F-3: Mia Sonesson
skolamia@rickarumsskola.se

Lärare 4-6: Jenny Rosengren
skolajenny@rickarumsskola.se

Fritidsledare/resurs: Rikard Andersson
Fritids/resurs: Alma Åkesson

Administration:Maria Skölling
admin@rickarumsskola.se
 
Ordförande: Anna-Karin Åkesson
ordforande@rickarumsskola.se
 
Föräldraråd:

foraldrarad@rickarumsskola.se

HYRA LOKAL

Behöver du hyra en lokal för ett möte, kurs e. dyl. kontakta:

Johan Svensson - 0709-693037

ANSLAGSTAVLA

STÖTTA GÄRNA VÅRT ARBETE - BLI MEDLEM! Medlem i föreningen blir man genom att sätta in 50 kr/person eller 150 kr/familj på bg 794-9852 (uppge namn och ev. mejladress) eller genom att betala avgiften i Andersson Lanthandel.