facebook.png instagram.png

Logo.png

Vår huvudman

Rickarums skola drivs som en fristående verksamhet av en ideell förening utan vinstsyfte.

Vårt mål är att ha en bred förankring i bygden och föreningen är öppen för alla som vill stötta vår verksamhet. Alla familjer med barn i verksamheten och alla andra intresserade har möjlighet att bli medlem i föreningen som idag har cirka 150 medlemmar.

Det behövs en skola på landet. Barnen kommer från ett ganska stort område häromkring och skolan blir en plats där både barn och vuxna lär känna varandra. Det är roligt att barnen kan få vänner som bor i närheten och även kan lära känna andra vuxna i bygden. Det betyder mycket att inte behöva åka till olika ställen eller kanske till och med olika orter för att lämna och hämta barnen. Skolan blir en mötesplats här ute på landet.

Rickarums skolförening är en ideell förening var existens är beroende av att vi med gemensamma krafter hjälps åt för att ge barnen på skolan bästa möjliga miljö och förutsättnignarn. Genom att föreningsmedlemmar och föräldrar går samman och hjälps åt med praktiska ting kan mer resurser läggas på barnen.

Utöver personalens, styrelsens och arbetsgruppernas kontinuerliga arbete anordnas "fixardagar" ett par gånger per år. Då samlas vi för att t.ex. rensa rabatter/grusgångar från ogräs, kratta löv, måla och underhålla lekredskaå, underhålla våra utestationer, bygga nya roliga grejer för barn m.m. Även inne i våra lokaler finns massor som behöver fixas. Städning och fönsterputsning är ett par exempel.

Vi ser gärna att familjer med barn i någon av verksamheterna på Rickarums skola är medlemmar i Rickarums skolföreninge. Detta ger er bl.a. möjlighet att påverka ert barns tid på Rickarums skola samt en delaktighet i vår fina gemenskap.

Medlemskap i föreningen kan lösas i Andersson Lanthandel eller genom att betala in 150:-/ familj eller 50:-/person till bankgironummer 794-9852. Glöm inte att ange namn och mejladress!

________________________________________________

Årsmöteshandlingar 2017

Verksamhetsberttelse_2016-20017.pdf

Revisionsberttelse_2016-2017.pdf

Verksamhetsplan_2017-2018.pdf

Reviderade_stadgar_2017.pdf

________________________________________________

Styrelse

Styrelsen består av följande personer:

Anna-Karin Åkesson, Ordförande
Johan Svensson, Vice Ordförande
Carin Holst, Sekreterare
Göran Ljunggren, Kassör
Eva Svensson
Patric Sjögren
Simon Persson
Marianne Edenkrantz
Emelie Nackmar

Arbetsgrupper

Förutom i styrelsen bedrivs arbete även i olika arbetsgrupper:

Marknads och kommunikationsgrupp – Christina Svensson, Therese Almqvist, Pernilla Sjögren, Bengt Åkesson

Vision och utvecklingsgrupp – Göran Ljunggren, Marianne Edenkrantz, Bengt Åkesson och Helena Djurhed

Personalgrupp – Eva Svensson, Isabell Linde, Bengt Åkesson, Pernilla Sjögren och Helena Djurhed

Utemiljö – Carin Holst, Therese Almqvist, Emelie Hildengren, Emelie Nackmar

Lokalförvaltningsgrupp – Johan Svensson, Roy Thorstensson, Magnus Premberg, Simon Persson

IT grupp – Dennis Olsson, Alfred Åkesson och Maria Skölling

Kostgrupp – Maria Skölling, Christina Svensson, Inger Premberg och Helena Djurhed

Fond och bidragsgrupp - Anna-Karin Åkesson, Therese Almqvist och Emelie Persson

Skolskjutsgrupp - Johan Svensson och Anna-Karin Åkesson.

Skolhistoria Rickarum

Rickarums första skola fanns i huset där Ulla och Gunnar Persson nu bor. Detta var en småskola med klass 1-3. I denna fanns även lärarbostad med två rum och kök. Folkskolan (klass 4-6) var i Äsphult. Det var långt att gå. Från Rickarums skog och Duckarp kunde skolvägen vara 6-7 km. Skolan i Äsphult blev för liten och en ny skola beövde byggas. En strid uppstod, då Äsphultsborna ville ha den nya skolan i Äsphult men Rickarumsborna ville ha den i Rickarum. Under tiden som stridigheterna pågick startades Rickarums privata folkskola. Detta var omkring 1925 och den inhystes i missionshuset. Undervisningen hölls i lilla salen som utrustats med bänkar. Till skolgård upplät Isbergs sin ”svinagård” som fanns bakom missionshuset. Skolan hade 35-40 elever i klass 3-6. Missionsförsamlingen upplät lokalen gratis och handlaren Måns Nilsson bekostade läraren och skolmaterialet fick eleverna själva stå för. Skolan drevs privat i ca 4 år. Sedan blev den kommunal och drevs som församlingens andra skolor men var fortfarande inhyst i missionshuset.

Rickarums skola byggdes 1938-39. Skolan var modern och inrymde två klassrum, skolkök, träslöjdsal, gymnastiksal och dusch. I den nya skolan gick samtliga klasser. I den ena salen fanns småskolan med åk 1-2 och i den andra åk 3-6. Fram till nedläggningen i juni 2011 drevs skolan i kommunal regi.

ANSLAGSTAVLA

STÖTTA GÄRNA VÅRT ARBETE - BLI MEDLEM! Medlem i föreningen blir man genom att sätta in 50 kr/person eller 150 kr/familj på bg 794-9852 (uppge namn och ev. mejladress) eller genom att betala avgiften i Andersson Lanthandel.