facebook.png instagram.png

Logo.png

..

Skolinspektionens beslut efter tillsyn 2017

Vår skola!

Vi vill ge ditt barn möjlighet till en trygg och kreativ utbildning med hög kvalitet i harmoni med sig själv och naturen.

Anmäl ditt barn här!

 
I vår skola arbetar legitimerade pedagoger. Vi arbetar i team där samtliga tar ett gemensamt ansvar för alla elevers välmående och inlärning. Vi försöker finna varje elev på deras egen nivå och därifrån handleda dem genom hela skoldagen, såväl på lektionstid som på raster.

Vårt förhållningssätt grundar sig i ett lösningsfokuserande synsätt där vi tittar på det som fungerar och gör mer av det istället för att fastna i problem. Varje elev ska känna sig trygg, sedd och uppmuntrad till att lära för livet. Genom att vara nyfikna och ställa reflekterande frågor till barnen vill vi hjälpa dem att sätta ord på känslor, lösa konflikter och kunna se att vi alla kan påverka hur vår skola ska vara.

Genom vår tro på att barn är olika och har olika behov vill vi värna om en pedagogik där alla får optimala förutsättningar för att ta till sig kunskap. Vi tror på att använda oss av flera olika lärstilar, att arbeta ämnesövergripande och att lära med alla sinnen.

Vår vision med skolan är att den i första hand skall finnas för att barnen i vårt närområde inte ska behöva resa iväg till en stor skola i tidig ålder. Men vi vill också vara den lilla skolan för de barn som av olika skäl behöver ett mindre sammanhang. Vår skola kommer alltid att vara den ”lilla skolan mitt i naturen” med hög personaltäthet.

Följ oss på Facebook:
Rickarums skola F-6 

ANSLAGSTAVLA

STÖTTA GÄRNA VÅRT ARBETE - BLI MEDLEM! Medlem i föreningen blir man genom att sätta in 50 kr/person eller 150 kr/familj på bg 794-9852 (uppge namn och ev. mejladress) eller genom att betala avgiften i Andersson Lanthandel.