Responsive image
Förskola
Fritids
Skola

FÖRÄLDRARÅD

Föräldrarådet är tänkt som ett samtalsforum och en kanal för föräldrars frågor och funderingar som man vill dryfta med andra föräldrar eller där man anonymt eller gemensamt vill föra fram synpunkter till förskole- och skolledningen. Rådet företräds av Lisette Bäcksro och sammanträder ca 1 gång per termin och i samband med detta träffar man också ledningen för skola, fritids och förskola. Föräldrarådet sköter också insamlingar och planering vid olika evenemang där föräldrar deltar ideellt. Vill du veta mer eller har något du vill ta upp går det bra att skicka ett mejl till föräldrarådet eller prata med någon av representanterna.

Representanter i föräldrarådet:

Jordugglorna - vakant

Pärlugglorna - Christina

Kattugglorna - Maria och Anders

F-3 - Anna

4-6 - Lisette

Responsive image