Responsive image
Förskola
Fritids
Skola

RICKARUMS SKOLFÖRENING

 

Rickarums skola drivs som en fristående verksamhet av en ideell förening utan vinstsyfte.

Vårt mål är att ha en bred förankring i bygden och föreningen är öppen för alla som vill stötta vår verksamhet. Alla familjer med barn i verksamheten och alla andra intresserade har möjlighet att bli medlem i föreningen som idag har cirka 200 medlemmar.

 

Det behövs en skola på landet. Barnen kommer från ett ganska stort område häromkring och skolan blir en plats där både barn och vuxna lär känna varandra. Det är roligt att barnen kan få vänner som bor i närheten och även kan lära känna andra vuxna i bygden. Det betyder mycket att inte behöva åka till olika ställen eller kanske till och med olika orter för att lämna och hämta barnen.

 

 

 

Styrelse:

Gull-Britt Persson, Ordförande
Johan Svensson, Vice Ordförande
Frank Grahn, Sekreterare
Carin Holst, Kassör
Eva Svensson, Ledamot
Simon Persson, Ledamot
Anna-Karin Åkesson, Ledamot
Patric Sjögren, Suppleant
Martin Sandberg​​​​​​​, Suppleant

 

 

 

Ideellt arbete

Rickarums skolförening är en ideell förening vars existens är beroende av att vi med gemensamma krafter hjälps åt för att ge barnen på skolan bästa möjliga miljö och förutsättningar. Genom föreningsmedlemmar och föräldrar som går samman och hjälps åt med praktiska ting kan mer resurser läggas på barnen.

Årsmötet väljer styrelse och under verksamhetsåret som sträcker sig från 1/8-31/7 leder styrelsen verksamheten.

 

Medlemskap

Vi ser gärna att familjer med barn på Rickarums skola är medlemmar i Rickarums skolförening, detta ger bl.a. möjlighet att påverka barnens tid på Rickarums skola samt ger en delaktighet i vår fina gemenskap.

 

 

Fixardagar

Utöver personalens, styrelsens och arbetsgruppernas kontinuerliga arbete så anordnas "fixardagar" ett par gånger per år. Då samlas vi för att t.ex. rensa rabatter/grusgångar från ogräs, kratta löv, måla och underhålla lekredskap, underhålla våra utestationer, bygga nya roliga grejer för barn m.m. Även inne i våra lokaler finns det saker som behöver fixas. Städning och fönsterputsning är några exempel på sådant.

 

Arbetsgrupper

Förutom i styrelsen bedrivs arbete i olika arbetsgrupper.
Är du intresserad av att vara med i en av arbetsgrupperna hör av dig till styrelsen.

 

PR-grupp – Pernilla Sjögren och Therese Almqvist

Visions- och utvecklingsgrupp – Marianne Edenkrantz (sammankallande), Bengt Åkesson, Martin Sandberg och Helena Djurhed

HR-grupp – Eva Svensson (sammankallande), Bengt Åkesson, Pernilla Sjögren och Helena Djurhed

Fastighetsgrupp – Johan Svensson (sammankallande), Patric Sjögren, Emelie Hildengren, Frank Grahn,
            Nilla Grahn, Roy Torstensson och Simon Persson

IT-grupp – Dennis Olsson, Alfred Åkesson och Maria Skölling

Kostgrupp – Maria Skölling (sammankallande), Inger Premberg och Sandra Nilsson

Fond- och bidragsgrupp - Anna-Karin Åkesson, Therese Almqvist och Emelie Nackmar

Skolskjutsgrupp - Johan Svensson och Anna-Karin Åkesson.

Medlemskap i föreningen kan lösas i Anderssons Lanthandel eller genom att betala in 150:-/ familj eller 50:-/person till bankgironummer 794-9852. Glöm inte att ange namn och mejladress!

Responsive image