Responsive image

Vi vill skapa en förskola med mycket utevistelse och en lugn och trygg miljö som ger bra förutsättningar för lärande. Vi vill också att barnen ska få utveckla sin kreativitet, sitt språk, och sin fantasi genom musik, teater och rörelse.

Välkommen till

vår förskola!

Strävan i vår verksamhet, tillsammans med pedagogerna och föräldrarna, är att göra tiden på förskolan till en så trygg och inspirerande period som möjligt för barnen. Vi vill att förskolan ska vara med och väcka lusten för att forska/lära om allt som finns runt omkring dem. De sex första åren i barnens liv är betydelsefulla för allt lärande och det måste vi förvalta på allra bästa sätt.

I verksamheten delas barnen in i mindre grupper och i varje grupp finns både förskollärare och barnskötare. Barnen delas in i grupper utifrån deras ålder. De yngsta kallas för Jordugglorna vilket följs av Pärlugglorna och Kattugglorna, som är de äldsta barnen. 

 

Helena Djurhed
Rektor

Responsive image