Responsive image

Vi vill gärna synliggöra barnens utveckling och läroprocesser genom pedagogisk dokumentation. Förskolans dokumentation görs över en plattform som heter Pluttra. Ett enkelt sätt för föräldrarna att vara närmare barnens vardag och följa deras lärande, samspel och utveckling.

 

Kvalitativ dokumentation med pedagogisk höjd

Pluttra är en plattform för säker dokumentation och information i förskolan. Du dokumenterar enkelt barnens dagliga aktiviteter med text, foto och film som kan delas direkt med vårdnadshavarna, allt för att skapa transparens och förståelse för verksamheten. Användare loggar in via appen eller pluttra.se i webbläsare på smartphone, surfplatta eller dator.

Med Pluttra får vårdnadshavare ta del av dokumentationen på förskoleavdelningen såväl som den enskilda dokumentation som görs för deras barn. Funktionen Viktiga meddelanden och Ögonblick tillhandahåller information om vad som sker i förskolans dagliga arbete och möjligör en enkel och effektiv kommunikation med vårdnadshavaren.

Barnen kan tillsammans med en vuxen titta på bilder och filmer, prata om vad de varit med om och lärt sig. Deras upplevelse och berättelse skrivs ned i ögonblicken som tillsammans med pedagogens tankar antingen publiceras direkt så vårdnadshavarna får ta del av dokumentationen, eller sparas i delat eller eget utkast. 

Via foto, film, och meddelanden kan vårdnadshavare i realtid se ögonblick av barnens dag på förskolan såväl som pedagogernas reflektioner kring verksamhetens pedagogiska arbete. Vårdnadshavare kan följa med på skogsutflykten, se vilka konstnärliga alster som produceras under bildstunden och få en fördjupad förståelse för hur förskolan arbetar med läroplansmålen. Allt via Pluttra appen som gör mobiltelefonen till ett fönster in i barnens vardag samtidigt som den belyser det pedagogiska arbetet.

Mer information till dig som vårdnadshavare om Pluttra hittar du här.

Responsive image