Responsive image

Trygghet, gemenskap och upplevelse är ledord när vi planerar våra aktiviteter. 

Vårt fritids

På vårt fritids följer vi skolan/förskolans uteprofil samt följer och hämtar inspiration från läroplanen för skolan och fritidshemmet.

Vi har planerade aktiviteter och måltider ute minst en gång i veckan. Utöver det är vi ute en stund varje dag på fritids.

 

Rikard Andersson

Fritidsledare

Responsive image