Responsive image

Från och med vårterminen 2017 erbjuder vi er som har barn i åk 4-6 att anmäla dem till FRITIDSKLUBBEN. Det är en form av fritids men som bara gäller under terminerna och till reducerad avgift. Fritidsklubben är således en del av fritids för de äldre barnen.

Istället för den vanliga taxan, betalar ni 100:-/mån under terminerna Det vill säga 600:-/vårtermin, 500:-/hösttermin eller 1100:-/läsår.

De barn som är på Fritidsklubben kan lämnas där tidigast 7.15 och hämtas senast 16.30. De är välkomna på de lov som infaller under terminen men inte på sommarlov och jullov. I det fall ni behöver barnomsorg de tiderna är det vanlig taxa som gäller. Har du behov av att lämna tidigare/hämta senare är det också den vanliga taxan som gäller.

Är du intresserad av detta och vill anmäla ditt barn så prata med rektor eller lämna in en ansökan på den blankett som gäller för Fritidsklubben.

Responsive image