Responsive image

Vi vill gärna synliggöra barnens utveckling och läroprocesser genom pedagogisk dokumentation. Förskolans och fritids dokumentation görs via en app som heter Tyra. Ett enkelt sätt för föräldrarna att vara närmare barnens vardag och följa deras lärande, samspel och utveckling, samt hantera kommunikation med förskola eller fritids.

 

Kvalitativ dokumentation med pedagogisk höjd

Tyra är en app för säker dokumentation och information i förskolan och på fritids. Barnens dagliga aktiviteter dokumenteras enkelt med text, foto och film som kan delas direkt med vårdnadshavarna, allt för att skapa transparens och förståelse för verksamheten. Via foto, film, och meddelanden kan vårdnadshavare i realtid se ögonblick av barnens dag på förskolan eller på fritids såväl som pedagogernas reflektioner kring verksamhetens pedagogiska arbete. Vårdnadshavare kan följa med på skogsutflykten, se vilka konstnärliga alster som produceras under bildstunden och få en fördjupad förståelse för hur förskola och fritids arbetar med läroplansmålen. Barnen kan tillsammans med en vuxen titta på bilder och filmer, prata om vad de varit med om och lärt sig. 

Med Tyra får vårdnadshavare ta del av dokumentationen för förskoleavdelningen och fritids och även den enskilda dokumentation som görs för deras barn. I appen kan vårdnadshavare även lägga in barnens schema, anmäla frånvaro och hantera kontaktuppgifter. Användare loggar in via appen i smartphone eller surfplatta.

Mer information om Tyra till dig som vårdnadshavare och instruktionsfilmer hittar du här

Responsive image