Responsive image

Vår fritidsverksamhet

Öppettiderna för fritids är samma som för förskolan med undantag för tiden då barnen är i skolan.
På loven är det fritids hela dagarna för de barn som behöver det.

På vårt fritids strävar vi efter att skapa en stimulerande miljö som barnen känner sig trygga i och får möjlighet att utvecklas i utifrån sina egna förutsättningar. Vi har en tydlig struktur med fasta aktiviteter på de olika veckodagarna, vilket medför trygghet och lugn. Samtidigt som vi har planerat aktiviteter så ger vi barnen möjlighet att använda sin kreativitet och vara delaktiga i planering av verksamheten. Detta gör vi bl.a. genom att ha återkommande fritidsmöten där alla barn får möjlighet att framföra sina värdefulla åsikter. Exempel på återkommande aktiviteter vi har är: Sammarbetsövningar, pyssel, ute- och inne-lek, schackklubb och friluftsliv.

En vanlig vecka på friditds ser ut såhär:
Måndag - Utflyktsdag
Tisdag - Skapande
Onsdag - Projekt/Tema och läxhjälp för mellanstadieeleverna
Torsdag - Schackklubb och Disco-torsdag
Fredag - Ta med-dag, Ljudbok och Dansbandsfredag för alla samt mobiltimme på fredag eftermiddag för mellanstadieeleverna

Vi har dagar då vi gör saker tillsammans allihop och dagar/aktiviteter då vi delar gruppen i äldre och yngre barn. Vi tror att det är viktigt för de äldre att få känna sig stora och för de yngre att få lov att vara små. De barn som går i årskurs 4-6 vill gärna få möjlighet att vara mer självständiga, vilket vi tillåter dem under insyn av vuxen.

Precis som skolan och förskolan, så har vi UTE-profil på fritids. Detta innebär att vi är ute en stund varje dag och att vi har en fast ”utedag” varje vecka. På denna dag har vi oftast en aktivitet på någon av våra många skogsstationer och äter mellanmål utomhus. Vi följer och hämtar inspiration från läroplanen för skola och fritidshem när vi planerar våra olika aktiviteter. Vi återkopplar sedan tillsammans med barnen och pratar om vad vi tränat på och vad vi lärt oss.

Öppettider för fritids är samma som för förskolan med undantag för tiden då barnen är i skolan. Vi samarbetar med förskolan vid öppning och stängning. Vid de tillfällen då gruppen är liten kan sammanslagning med förskolan ske även på andra tider. På loven är det fritids hela dagarna för de barn som behöver det.


Responsive image