Responsive image
Förskola
Fritids
Skola

KONTAKT

Rickarums skola
Rickarums byväg 108 
298 92 Tollarp


Administratratör Maria Skölling                                   
Tel 0731-841018                                                             
admin@rickarumsskola.se


Rektor Helena Djurhed
Tel 0731-404232
rektor@rickarumsskola.se

Förskolan, Jordugglorna                           
Tel 0768-914407


Förskolan, Pärlugglorna
Tel 0723-778891


Förskolan, Kattugglorna
Tel 0708-207108


forskola@rickarumsskola.se

 

 

Fritids
Tel 0729-739752
fritids@rickarumsskola.se

Skolan, åk F-2
Tel 0731-517362
skolamia@rickarumsskola.se
zoscarsson@rickarumsskola.se

Skolan, åk 3-6
Tel 0733-742203
skolajenny@rickarumsskola.se

Skolsköterska, Birgitta Rausman
Tel 0707-980150

birgitta@systerbirgitta.se

Skolskjuts, Thore
Tel 0704-305995

Sjukanmälan
Om eleven blir sjuk meddela respektive lärare.
Meddela även fritids och skolskjuts om de berörs.

Rickarums skolförening

Ordförande Frank Grahn
Te
l 0701-748693
ordforande@rickarumsskola.se


Föräldrarråd

Kontaktperson Lisette Bäcksro
foraldrarad@rickarumsskola.se

Hyra lokal

Behöver du hyra en lokal för ett möte, kurs e.dyl. kontakta:

Johan Svensson - 0709-693037

 

Synpunkter på hemsidan skickar du till:
webmaster@rickarumsskola.se

 

Responsive image