Responsive image
Förskola
Fritids
Skola

PERSONAL

Helena Djurhed

Rektor och specialpedagog

Arbetar i hela verksamheten

Jenny Rosengren

Lärare

Arbetar i skolan, åk 3-6 och på fritids

Mia Sonesson

Lärare

Arbetar i skolan, åk F-2

Rikard Andersson

Fritidsledare

Arbetar i skolan och på fritids

Anna Larsson

Barnskötare

Arbetar i skolan och på fritids

Emelie Hildinggren

Förskollärare

Arbetar i förskolan, Kattugglorna

Sofie Jerlinder

Förskollärare

Arbetar i förskolan, Pärlugglorna

Anna Svensson

Förskollärare 

Arbetar i förskolan, Jordugglorna

Zara Oscarsson

Förskollärare

Arbetar i skolan åk F-2 och på fritids

Camilla Hult

Barnskötare

Arbetar i förskolan, Pärlugglorna

Emelie Nilsson

Barnskötare

Arbetar i förskolan, Kattugglorna

Emelie Larsson

Barnskötare

Arbetar i förskolan, Jordugglorna

Mairone Hasselgren

Resurs

Arbetar i skolan och på fritids

Maria Skölling

Administratör

Anna Chybicka

Vaktmästare/kök/städ/resurs

Sandra Nilsson

Husmor

bild saknas

Thore Pehrsson

Vaktmästare och chaufför

Ewa Plachta

Städning och kök

Responsive image