Responsive image
Förskola
Fritids
Skola

PERSONAL

Helena Djurhed

Rektor och specialpedagog

Arbetar i hela verksamheten

Mia Sonesson

Lärare

Arbetar i skolan, åk 1-2

Rikard Andersson

Fritidsledare

Arbetar i skolan åk 1-2 och på fritids

Zara Oscarsson

Förskollärare

Arbetar i skolan F-klass och på fritids

Emelie Hildinggren

Förskollärare

Arbetar i förskolan, Jordugglorna

Anna Svensson

Förskollärare 

Arbetar i förskolan, Pärlugglorna

Anna Larsson

Barnskötare

Arbetar på fritids och i förskolan, Tornugglorna

Camilla Hult

Barnskötare

Arbetar i förskolan, Pärlugglorna

Emelie Nilsson

Barnskötare

Arbetar i förskolan - föräldraledig

Emelie Larsson

Barnskötare

Arbetar i förskolan, Kattugglorna

Mairone Hasselgren

Resurs

Arbetar i skolan F-klass och på fritids

 

Bild saknas

 

 

Sofie Larsson

Resurs

Arbetar i förskolan, Kattugglorna

 

Bild saknas

 

 

Kristina Ibstedt

Fritidsledare

Arbetar i förskolan, Tornugglorna

 

Bild saknas

 

 

Annie Malm

Resurs

Arbetar i förskolan, Jordugglorna

Maria Skölling

Administratör

Ewa Plachta

Arbetar med städning och kök

Anna Chybicka

Arbetar med städning och kök

 

Bild saknas

 

Daniel

Vaktmästare och chaufför

Responsive image