Responsive image

Synpunkter på verksamheten

Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.  Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Har du synpunkter, frågor eller klagomål kontakta oss via mejl eller telefon. Det finns också en blankett som du kan använda för att lämna synpunkter på verksamheten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi genomför årligen utvärdering av verksamheten på olika sätt. Det kans bl.a. ske genom enkäter till föräldrar, barn och personal. Resultatet av detta arbete ligger till grund för vårt arbete att utveckla och förbättra verksamheten.

Tillsyn

Skolinspektionen utför inspektioner av verksamheten och den senaste tillsynen gjordes i september 2017. Tillsynen gav oss grönt på samtliga synade punkter. Rapporten från den senaste tillsynen kan du läsa här.

Insyn

Kristianstads kommun har insyn i verksamheten och kommer på regelbundna besök.

Responsive image