Responsive image

Vi har sedan hösten 2018 möjlighet att erbjuda skolskjuts i egen regi. Vår skolskjuts hämtar upp barn på vägen från Venestad och Djurröd till Rickarum.

Skolskjuts till Rickarums skola erbjuds även genom att elever har möjlighet att åka med Kristianstads kommuns skolbuss 321. Den bussen hämtar upp våra elever längs vägen från Linderöd och Äsphult då den är på väg till Rickarum.

Har ditt barn behov av skolskjuts kontakta skolan så får du besked om vilka tider som gäller för skolskjutsarna.

Vi följer Kristianstads kommuns reglemente för skolskjuts. De som bor utanför de sträckor vi nu trafikerar och är skolskjutsberättigade kan kontakta oss för att diskutera möjligheterna till skolskjuts.

Responsive image