Responsive image
Förskola
Fritids
Skola


Öppettider förskola

För närvarande har förskolan öppet under vardagar 06.00-17.30. Har ditt barn behov av tillsyn under andra tider kontakta förskolechefen för att se vilka möjligheter som finns.

För s.k. 15-timmarsbarn gäller från och med den 1/1-2019 tiderna tisd-torsd kl. 8.45-13.45.

Mer detaljerad beskrivning av öppettiderna finns i våra tillämpningsföreskrifter.

Verksamheten stängd för planering och utvärdering den 8/1-2021.

 


Öppettider fritids

För närvarande har fritids öppet under vardagar 06.00-17.30. Har ditt barn behov av tillsyn under andra tider kontakta förskolechefen för att se vilka möjligheter som finns.

Fritids har öppen även under skollov och studiedagar om inget annat meddelas. Särskilda regler gäller för barn på fritidsklubben.

Mer detaljerad beskrivning av öppettiderna finns i våra tillämpningsföreskrifter.

Verksamheten stängd för planering och utvärdering den 8/1-2021.

Terminstider

Vårtermin 2021

Terminsstart den 11/1
Skolavslutning den 16/6
Sportlov v. 8
Påsklov v. 14
Lovdagar den 30/4 och 14/5
Studiedagar den 8/1, 3/3 och 24/5

Hösttermin 2021

Terminsstart den 23/8
Skolavslutning den 22/12
Höstlov v.44
Studiedagar den 20/9 och 24/11

Vårtermin 2022

Terminsstart den 10/1
Skolavslutning den 15/6
Sportlov v.8
Påsklov v.15
Lovdag den 27/5
Studiedagar den 11/3 och 17/5

Schema

Information om skolans schema finns här,

Ledighet för elev i grundskolan

Lärare kan bevilja enstaka dagar. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor.
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

- frånvarons längd

- elevens studiesituation

- möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen

- hur angelägen ledigheten är för eleven

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Ej beviljad ledighet ses som ogiltig frånvaro.

Ansök om ledighet

Som vårdnadshavare ansöker du om ledighet via blankett. Du kan få ansökningsblankett
av mentor för klassen eller av rektor eller skriva ut den som finns här,

Responsive image