Rickarums förskola

Vi vill skapa ett lustfyllt lärande i inspirerande miljöer, både ute och inne.

Vår pedagogiska grundsyn är att vi utgår från barnen i allt lärande


Vi vill skapa en förskola med mycket utevistelse och en lugn och trygg miljö som ger bra förutsättningar för lärande. Vi vill också att barnen ska få utveckla sin kreativitet, sitt språk, och sin fantasi genom musik, teater och rörelse.


Med pedagogernas omsorg, kompetens och hjärta och med naturen som främsta klassrum utvecklas och lär våra barn för livet och för framtiden

ÄVENTYR

I skogen runt förskolan har det byggts upp naturstationer. Där finns det möjlighet att sitta ner och laga mat samt bedriva en del undervisning.

VÄNSKAP

Mycket av arbetet i den dagliga verksamheten handlar om att stimulera barnens sociala och språkliga utveckling.


Vi ger barnet tid till att uttrycka sig och lyssnar på vad de har att förmedla.

UTFORSKANDE

Vi vill att barnens lust, nyfikenhet och intresse för lärande ska tillvaratas.

KREATIVITET

Vi arbetar för att barnen ska få utveckla sin kreativitet, sitt språk och sin fantasi genom t ex musik, teater och rörelser.

PEDAGOGIK

Åldersgrupper


Barnen i vår förskola är indelade i fyra åldersgrupper. De mindre barnen huserar i det gula huset "Kalles" och de större har lokaler i det vita skolhuset och i Lillebo. Utomhus hittar vi dem i "Kalles" mindre trädgårdsdel eller i trädgården på skolhusets framsida - när de inte är ute på äventyr i omgivningarna.

Jordugglorna 


De minsta barnen hör till gruppen Jordugglorna. 

Pärlugglorna 


Efter jordugglorna så hamnar man i gruppen pärlugglor.

Kattugglorna 


De större barnen hör till Kattugglorna

Tornugglorna 


Ibland så får de största barnen, som snart ska börja förskoleklass, bilda en egen grupp som heter Tornugglorna.

Kontakta oss för att ansöka om plats


Välj det alternativ som bäst passar ditt barns ålder.