Rickarums skolförening

Rickarums skola drivs som en fristående verksamhet av en ideell förening utan vinstsyfte. Vårt mål är att ha en bred förankring i bygden och föreningen är öppen för alla som vill stötta vår verksamhet. Alla familjer med barn i verksamheten och alla andra intresserade har möjlighet att bli medlem i föreningen som idag har cirka 200 medlemmar.


Det behövs en skola på landet. Barnen kommer från ett ganska stort område häromkring och skolan blir en plats där både barn och vuxna lär känna varandra. Det är roligt att barnen kan få vänner som bor i närheten och även kan lära känna andra vuxna i bygden. Det betyder mycket att inte behöva åka till olika ställen eller kanske till och med olika orter för att lämna och hämta barnen.


Rickarums skolförening är beroende av att vi med gemensamma krafter hjälps åt för att ge barnen på skolan bästa möjliga miljö och förutsättningar. Genom föreningsmedlemmar och föräldrar som går samman och hjälps åt med praktiska ting kan mer resurser läggas på barnen.


Årsmötet väljer styrelse och under verksamhetsåret som sträcker sig från 1/8-31/7 leder styrelsen verksamheten.Vår personal skapar barnens upplevelser 

Vad vi tror på

Vårt uppdrag


Att bedriva förskola, fritids- och skolverksamhet i Rickarum med nära koppling till landsbygd, natur och kultur.


Vår Vision


Med naturen som främsta klassrum skapar vi trygga och kreativa individer som utvecklas och lär för livet och framtiden.


Med omsorg kompetens och hjärta skapar vår ideella skolförening lärande, gemenskap och engagemang i vår levande landsbygd

Föreningen fixar

Hur kan du hjälpa skolföreningen?

Bli medlem


Som medlem i Rickarums skolförening har du möjlighet att påverka barnens tid på Rickarums skola och får delaktighet i vår fina gemenskap samtidigt som du stöttar föreningens verksamhet.


Medlemskap i föreningen kan lösas i Anderssons Lanthandel eller genom att betala in 150:-/ familj eller 50:-/person till bankgironummer 794-9852. Glöm inte att ange namn och mejladress!


Kom på fixardagarna


Utöver personalens, styrelsens och arbetsgruppernas kontinuerliga arbete så anordnas "fixardagar" ett par gånger per år. Då samlas vi för att t.ex. rensa rabatter/grusgångar från ogräs, kratta löv, måla och underhålla lekredskap, underhålla våra utestationer, bygga nya roliga grejer för barn m.m. Även inne i våra lokalerfinns det saker som behöver fixas och med mångas hjälp så ger fixardagarna ett lyft till ute- och innemiljön som ger barn och personal stor glädje. 

Gå med i en arbetsgrupp


Förutom i styrelsen bedrivs arbete i olika arbetsgrupper:

  • Marknadsförings- och kommunikationsgruppen
  • Visions- och utvecklingsgruppen
  • HR-gruppen
  • Fastighetsgruppen.


Är du intresserad av att vara med i en av arbetsgrupperna hör av dig till styrelsen, tillsammans skapar vi en fungerande förening .

Kontakta föreningen


Ordförande: Anna-Karin Åkesson

ordforande@rickarumsskola.se