Schema och blanketter


Terminstider


Nedan listas lov, studiedagar och stängningsdagar. Längre ner på sidan hittar du andra viktiga datum i verksamheten. Bland blanketterna finns ett dokument för nedladdning eller utskrift för läsåret 24/25


Vårtermninen 2024: 9/1 - 5/6

Sportlov v.8 19/2-23/2

Påsklov v.14 2/4-5/4

Övriga lovdagar: 10/5 och 7/6

Hela verksamheten stängd: 10/6


Höstterminen 2024: 13/8 - 19/12

Höstlov v.44, 28/10-1/11

Hela verksamheten stängd: 12/8, 16/9, 20/12


Vårterminen 2025: 9/1 - 5/6

Sportlov v.8, 17/2-21/2

Påsklov v.16, 14/4-18/4

Övriga lovdagar: 30/5

Studiedag: 2/5

Hela verksamheten stängd: 7/1, 24/2, 9/6


Schema


Här hittar du schema för F-klass, 1-2:an och 3-5:an. 


Tider F-klass: 

Måndag: 7.45-13.15

Tisdag-fredag: 7.45-12.00


Tider 1-2:an

Måndag: 7.45-13.15

Tisdag: 7.45-14.00 (idrott sist på dagen)

Onsdag: 7.45-13.15

Torsdag-fredag: 7.45-12.00


Tider 3-5:an:

Måndag-onsdag: 7.45-14.00 (idrott sist onsdag)

Torsdag-fredag: 7.45-13.15


Lunch och lunchrast är 11-12 samtliga klasser. 


Blanketter och information


Längre ned på sidan hittar du nedladdningsbart material: 


  • Läsårstider läsåret 24/25


  • blankett för ledighetsansökan


  • Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier - i denna finns blankett för incidentrapport samt blankett för diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. 


  • Rutiner och riktlinjer för elevers frånvarohantering i grundskolan


  • Blankett för klagomål


  • Tillämpningsföreskrifter

Andra viktiga datum

Våren 2024

Stängningsdagar hela verksamheten: 10/6


Vårförsäljning: 17/4

Fixardag: 27/4

Skolavslutning: 5/6

Sommarfest:

Hösten 2024

Stängningsdagar hela verksamheten: 12/8, 16/9 och 20/12


Fixardag:

Luciafirande:

Julmarknad i Djurröd:


Skolavslutning: 19/12


Våren 2025

Stängningsdagar hela verksamheten: 7/1, 24/2, 9/6

Studiedag skola: 8/1, 2/5


Vårförsäljning:

Fixardag:

Skolavslutning: 

Sommarfest:


Vår

Påsk och vårförsäljning

Höst

Skördefest

Sommar

Skolavslutning och sommarfest

Vinter

Lucia och julmarknad

Skolans schema

F-klass

Klicka uppe i högra hörnet på schemat ovan för att ladda ner eller se som stor bild

klass 1-2

Klicka uppe i högra hörnet på schemat ovan för att ladda ner eller se som stor bild

klass 3-5

Klicka uppe i högra hörnet på schemat ovan för att ladda ner eller se som stor bild

Blanketter och dokument

Klicka uppe i högra hörnet på dokumentet för att se det som större bild eller ladda ner

Läsårstider 24/25


Terminstider, studiedagar och stängningsdagar för läsåret 24/25


Ledighetsansökan


Lämnas till mentor.

Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier


I slutet av dokumentet finns:

  • Dokumentationsblankett för incidentrapporter
  • Dokumentationsblankett för diskriminering, kränkande behandling, trakasserier. 

Rutiner och riktlinjer för elevers frånvarohantering i grundskolan

Blankett för klagomål


Skickas till styrelsens ordförande, se information på blanketten


Tillämpningsföreskrifter


för förskola, fritidshem och fritidsklubb, Rickarums skolförening