Vår verksamhet

Förskola


Här ger vi ditt barn en trygg och inspirerande start i livet. Personalen arbetar med att väcka lusten för att utforska och lära om allt som finns runt omkring barnen. 


Barnen delas in i grupper utifrån deras ålder. De yngsta kallas för Jordugglorna vilket följs av Pärlugglorna och Kattugglorna, som är de äldsta barnen.

Skola


Hos oss möter vi varje elev på deras egen nivå och handleder dem genom hela skoldagen, såväl på lektionstid som på raster. Varje elev ska känna sig trygg, sedd och uppmuntrad till att lära för livet. 


Vår skola kommer alltid att vara den ”lilla skolan mitt i naturen” med hög personaltäthet.

Fritids


På vårt fritids strävar vi efter att skapa en stimulerande miljö som barnen känner sig trygga i och får möjlighet att utvecklas i utifrån sina egna förutsättningar. Vi har en tydlig struktur med fasta aktiviteter på de olika veckodagarna, vilket medför trygghet och lugn. Samtidigt så ger vi barnen möjlighet att använda sin kreativitet och vara delaktiga i planeringen.


Tillämpningsföreskrifter

Här kan du läsa reglerna som finns i verksamheten. Klicka på ikonen i övre högra hörnet på dokumentet så öppnas det i nytt fönster. 


Kontakta oss för att ansöka om plats


Välj det alternativ som bäst passar ditt barns ålder.