Rickarums fritids

Trygghet, gemenskap och upplevelse är ledord när vi planerar våra aktiviteter.

Åldersgrupper


Barnen i vårt fritids är indelade i två åldersgrupper: Lill-fritids och Stor-fritids. Oftast hittar man dem lekandes på de stora ytorna bakom skolhuset eller pysslandes i uteklassrummet Uggleboo.

På vårt fritids följer vi skolan/förskolans uteprofil samt följer och hämtar inspiration från läroplanen för skolan och fritidshemmet.


Vi har planerade aktiviteter och måltider ute minst en gång i veckan. Utöver det är vi ute en stund varje dag på fritids.


Utöver våra planerade aktiviteter så ger vi barnen möjlighet att använda sin kreativitet och vara delaktiga i planering av verksamheten. Detta gör vi bl.a. genom att ha återkommande fritidsmöten där alla barn får möjlighet att framföra sina värdefulla åsikter.

AKTIVITETER

På vårt fritids strävar vi efter att skapa en stimulerande miljö som barnen känner sig trygga i och får möjlighet att utvecklas i utifrån sina egna förutsättningar. Vi har en tydlig struktur med fasta aktiviteter på de olika veckodagarna, vilket medför trygghet och lugn. Exempel på återkommande aktiviteter vi har är: Sammarbetsövningar, pyssel, ute- och inne-lek, schackklubb och friluftsliv.

VÄNSKAP

Vi har dagar då vi gör saker tillsammans allihop och dagar/aktiviteter då vi delar gruppen i äldre och yngre barn. Vi tror att det är viktigt för de äldre att få känna sig stora och för de yngre att få lov att vara små. De barn som går i årskurs 3-5 vill gärna få möjlighet att vara mer självständiga, vilket vi tillåter dem under insyn av vuxen.

ÄVENTYR

Precis som skolan och förskolan, så har vi UTE-profil på fritids. Detta innebär att vi är ute en stund varje dag och att vi har en fast ”utedag” varje vecka. På denna dag har vi oftast en aktivitet på någon av våra många skogsstationer och äter mellanmål utomhus. Vi följer och hämtar inspiration från läroplanen för skola och fritidshem när vi planerar våra olika aktiviteter. Vi återkopplar sedan tillsammans med barnen och pratar om vad vi tränat på och vad vi lärt oss.

KREATIVITET

Vi arbetar för att barnen ska få utveckla sin kreativitet, sitt språk och sin fantasi genom t ex musik, teater och rörelser.

PEDAGOGIK

Kontakta oss för att ansöka om plats


Välj det alternativ som bäst passar ditt barns ålder.